Strategisk partner

Styrelsearbete
Kan vara ledamot i styrelse men även hjälpa till att få igång eller effektivisera styrelsearbetet genom t.ex. grupputveckling

Affärsplanering
Kan hjälpa ledning/grupper att leda affärsplaneringsprocessen genom att ta fram en affärsplan, målsättning och uppföljning etc.

HR rådgivare / Mentor
Hjälper er ledning och/eller HR avdelning som rådgivare och mentor i det strategiska och det operativa HR arbetet. Kan vara HR avdelningens samtalspartner och erbjuda handledning.

Ledarförsörjning
Det är viktigt att se över hur ledarförsörjningen ser ut på lång sikt, både att se över tillväxten till chefspositionerna och att utveckla de befintliga cheferna. Vi hjälper till att göra en ledarförsörjningsplan och en utbildnings/ utvecklingsplan.

Kompetensanalys
Står ni inför nya utmaningar och en ändrad omvärld? Då är det viktigt att se över och anpassa kompetensen i företaget. Vi hjälper er att göra en kompetenskartläggning där vi ser över framtida behov, nuvarande kompetensläge och identifierar GAP och utbildningsbehov.

Nätverk
Är ni ett större företag så kan vi hjälpa er att starta interna nätverk för ökad samverkan, synergier, erfarenhetsutbyte m.m. Vill ni hitta nätverkande utanför ert företag så kan vi även erbjuda ett flertal alternativ.