Om Vidimera

Vidimera betyder bevittna, intyga riktigheten av något.
Vidi – Jag såg på latin. Så, för den som gillar att leka med ord, Jag Såg Mera. Alltså insikt. Att se resurser och möjligheter och vilja vidare. Att vilja mera.
V-et kan ses som samverkan mellan coachen och klienten.
Coachen, till vänster, som tillsammans med klienten får klienten att växa och blomstra.
Det är en avbockning för varje steg som tagits, varje mål som uppnåtts.
Det är också urvisare som pekar på tiden/processen.
V som i Växtkraft. Vilja. Vetskap. Våga.
Det är vad Vidimera står för!

Affärsidé
Vår affärsidé är att bidra till utveckling av företag, organisationer, grupper och individer för ökad motivation och ökat resultat.

Tjänster
Vi erbjuder tjänster som stödjer och utvecklar personal och organisation, givetvis med fokus på affärs- och verksamhetsmål. Varje uppdrag är unikt och vi arbetar därför alltid i nära samarbete med våra klienter i de uppdrag vi genomför.

Modeller, metoder och verktyg
Vi använder oss dels av egna och beprövade modeller, metoder och verktyg. Vi är också certifierade i IPU Profilanalys® och Agerusmodellen samt diplomerad ICF Coach.