Organisationsutveckling

Organisationsutveckling
Vi hjälper er att genomlysa er organisation och se över hur er struktur och era befattningar stämmer överens med uppdrag och visioner mm. Vi kan även hjälpa er genom en organisationsförändring med allt vad det innebär, sätta processen och stötta i genomförandet.

Kompetensutveckling
Vid organisationsförändringar uppstår ofta behov av kompetensutveckling. Vi hjälper er att kartlägga, skräddarsy, planera och genomföra.

Mål/Kultur/Värderingar
Vad vill ni som företag stå för? Hur ser ni på ledarskap? Vart vill ni nå? Vad sitter i väggarna på ert företag? Vi kan hjälpa er att leda processer för att jobba fram gemensamma mål, hitta er kultur och era värderingar och leva dem.

Utvärderingar
Vi kan hjälpa er att ta fram processer och verktyg för att göra årliga utvärderingar av t.ex. ledarskapet, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet etc. 

Successionsplaner

Det underlättar med en tydlig process och fokuserad dialog kring successionen till de viktiga befattningarna i ert företag. Vi hjälper er att sätta upp strukturen och processleda diskussionerna i ledningen.

Omställning
Ibland hamnar man i situationer som kräver en ändrad organisation och en övertalighet. Här kan vi erbjuda stöd såväl internt på ert företag som stöd för enskilda individer utanför företaget.