Ledar- och medarbetar-utveckling

Ledarutveckling
Skräddarsydda program både individuella och i grupp

Grupputveckling
Hjälper ny eller befintlig grupp att hitta ett effektivt och givande samarbete. Skräddarsyr upplägget utifrån era behov.

Chefscoaching
Coaching är en målstyrd utveckling där vi tillsammans börjar med att sätta mål som sedan metodiskt arbetas fram och följs upp under programmet.
Som chef är du ofta ensam och har behov av någon att diskutera dina problem och dilemman med. Eller känner du ett behov och intresse av att utveckla dig och ditt ledarskap ytterligare? Då är chefscoaching ett utmärkt sätt. Erbjuder olika upplägg utifrån ert behov.

Individuell coaching
En målstyrd del av din personliga utveckling. En utmärkt del av din personliga utveckling är att gå i coaching. Här kan du jobba med styrkor och svagheter eller problemområden som vi tillsammans tar oss förbi mot önskat resultat. Erbjuder olika upplägg utifrån ert behov.

Karriärplanering/karriärcoaching
Vi erbjuder program kring individuell karriärplanering. Genom olika metoder och verktyg så identifierar vi dina styrkor, kompetenser, värderingar och framtida karriärmöjligheter. Jobbar med din CV och stärker dig inför rekryteringsprocessen med ansökan och intervjuer mm.

Konflikthantering
När samarbetet inte riktigt fungerar som det ska kan det behövas lite yttre stöd. Vi erbjuder konflikthantering och samtalsstöd.

Avveckling/Outplacement
Erbjuder samtalsstöd och eventuell karriärplanering för drabbade individer och grupper.

Utbildningar
Erbjuder skräddarsydda utbildningar inom HR och ledarskap som t.ex. utvecklingssamtal, svåra samtal, uppdragsutbildningar.

Interimsledarskap
Hos oss kan du hyra HR ledarskap på hel eller deltid under en period.