Administrativt stöd

Standardisering / handbok
Vi hjälper er att strukturera ert HR arbete i standardiserade processer, verktyg och kanske även att ta fram en handbok.

Rekryteringsprocess
Vi hjälper er att ta fram en gemensam rekryteringsprocess för att effektivisera och kvalitetssäkra ert rekryteringsarbete.

Förhandlingar
Vi kan hjälpa er att lägga planen för ert fackliga förhandlingsarbete samt vara ert stöd i genomförande.

Rehabilitering
Vi kan vara ert företags stöd i rehabprocesser samt även samtalsstöd till såväl chefer som medarbetare.

Arbetsrätt
Kan vara ert stöd i arbetsrättsliga frågor samt rutiner.

Avveckling

Kan hjälpa er att ta fram processen vid ett avvecklingsarbete samt vara stöd även i genomförande.

Projektledning

Kan på uppdrag driva olika utvecklingsprojekt inom HR området.