partner

Tjänster
Vi erbjuder tjänster som stödjer och utvecklar personal och organisation, givetvis med fokus på affärs- och verksamhetsmål. Vi kan erbjuda:
» Strategisk partner
» Förändring och ledarskap
» Administrativt stöd
» Organisation och ledarskap

Modeller, metoder och verktyg
Vi använder oss av egna och beprövade modeller, metoder och verktyg. Vi är certifierade i IPU Profilanalys® och Agerus samt diplomerad ICF Coach.

© Vidimera | Tel: 070-554 10 74